Antioxidanter, Grönt är skönt.

Grönt är skönt.
Att du ska äta mycket grönsaker, och frukt för att de innehåller ämnen som kroppen mår bra av, visste du väl redan. Men varför mår kroppen bra av det? Detta har kemiska orsaker. Syret vi andas in är förstås nödvändigt, men när vi omsätter det bildas en slags skadliga partiklar som kallas för fria radikaler. Dessa är som så mycket annat i kroppen, både skadliga och nyttiga. Lagom är dock honnörsordet. För att minska risken att de fria radikalerna blir skadliga för vår kropp, bör vi inta antioxidanter som finns i grönsaker och frukt. Ofta räcker detta inte och det är där antioxidanter i form av kosttillskott kan vara nödvändiga. Speciellt viktigt är detta om kroppen utsätts för stress, vilket gör att de fria radikalerna ökar ytterligare. Om man slarvar med sin kost eller på andra sätt utsätter kroppen för extra press kan antioxidanter i tablettform vara en bra lösning. Professor Per-Arne Öckerman har utvecklat ett kvalitativt bredspektrum antioxidanter för dig som bryr dig om din kropp och din hälsa. Dessa ersätter givetvis inte ett intag av nyttig mat – men kompletterar det. Med antioxidanter får din kropp ett naturligt skydd. Läs mer på antioxidanter.info.

Related posts:

  1. Mineraler och antioxidanter