Från tanke till balkong

Från tanke till balkong
Att bygga en balkong – om än så liten – blir otvetydigt ett stort projekt. Det är flera steg som måste passeras och flera instanser att ha kontakt med. Framförallt om du bor i ett gammalt – kanske till och med K-märkt – hus, kan det vara mycket komplicerat att genomföra bygget.
Därför är det en god tanke att du redan från början tar kontakt med en erfaren och kompetent balkongbyggare. Ett exempel på en sådan är Fästeb Bygg AB. Här finns 20 års erfarenhet av balkongbygge i Stockholmsregionen. Fästeb Bygg AB ger dig råd på vägen och kan helt ta över vissa områden, som att söka bygglov och utforma ritningar till balkongen. Om det ställs särskilda krav på att balkongen ska smälta in i miljön har Fästeb Bygg AB särskild kompetens på att unikt utforma balkonger.
Om du bor i en bostadsrättsförening blir Fästeb Bygg AB:s första råd att du vänder dig till din förening och dina grannar för att etablera din önskan. Föreningen måste godkänna ett sådant bygga och en god idé är att få grannarna intresserade av att också bygga. Dels blir det billigare för var och en och dels blir enhetligheten finare.

Själva bygget innebär en del stora ingrepp på ytterväggen då en dörr ska sättas in där det kanske bara varit ett fönster tidigare. Men allt detta sköter Fästeb Bygg AB på ett smidigt sätt och du kan bo kvar i din lägenhet under hela bygget. Gå gärna in på hemsidan www.fasteb.se och titta.

No related posts.