Kredit, som har sitt etymologiska ursprung i latin

Kredit, som har sitt etymologiska ursprung i latinets credere (att tro på), innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma eller vara under en viss tid. Lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning utgör alla exempel på krediter. Det första kreditkortet anses vara Diners Club, som skapades 1956 av amerikanen Frank McNamara. Snart följde American Express och Carte Blanche efter. Till Sverige kom först så kallade köpkort och under 1960-talet dominerade Eurocard. När de svenska sparbankerna började erbjuda automatiserade tjänster under 1970-talet kom Minuten, som man kom åt via ett Minuten-kort. Affärsbankernas svar blev Bankomaten.
Enkelt uttryckt fungerar kreditkortet som en ersättning för pengar. Kortet är kopplat till ett kreditföretag, som går i god för att innehavaren kommer att betala. Den vanliga proceduren är att du får ditt kort draget och knappar in en PIN-kod eller signerar. Sedan ombesörjer kreditföretaget betalning och skickar sedan, ofta inom 30 dagar, en räkning (med adderad ränta) till din adress. Vanligen kan du välja mellan att betala hela beloppet på ett bräde eller dela upp det i ett antal delbetalningar. Läs mer om hur kreditkort fungerar på www.kreditkortdirekt.se. Här kan du även ansöka om kreditkort.
American Express bildades redan 1850 och fokuserade initialt på expresstransporter. Med tiden har verksamheten alltmer fokuserat på penningmarknaden. Företaget erbjuder ett flertal olika kort. Ju mer exklusivt kortet är, desto större måste din återbetalningsförmåga vara. För ett American Express Blue Card måste du ha en årsinkomst på minst 150 000 kronor. Vilket kort som passar dig bäst beror på en mängd faktorer. Gå till www.kreditkortdirekt.se om du funderar på att skaffa eller byta kreditkort.

Related posts:

  1. Mer om olika kreditkort
  2. Hjälp av Kreditkortsexperten