Varför behöver vi sanera radon?

Långvarig exponering av radon kan leda till lungcancer. Radon i luften bryts ner till små
radioaktiva partiklar som kan fastna i slemhinnan i lungorna, där de fortsätter att släppa
ut strålning. Strålningen kan skada lungcellerna och så småningom leda till lungcancer.
Forskarna beräknar att ca 20 000 dödsfall i världen i lungcancer per år är relaterade till radon.
Exponering för kombinationen av radongas och cigarettrök skapar en ökad risk för
lungcancer än någon av de två faktorerna enskilt. De flesta radonrelaterade fall av
lungcancer inträffar bland rökare. Radon befaras även orsaka ett betydande antal dödsfall
även hos icke-rökare i USA varje år. Vissa studier har visat att radonexponering även kan
kopplas till andra typer av cancer, men bevisen för sådana kopplingar har hittills varit
inkonsekventa och inte lika starka som kopplingen till lungcancer. Eftersom radon
absorberas huvudsakligen genom andningen är det osannolikt att de skulle påverka andra
vävnader i kroppen. Det är dock bevisat att radon orsakar cancer. Det är därför viktigt att ha
effektiva saneringsåtgärder för att kunna hjälpa personer att hålla sig friska även efter det
att de har blivit exponerade för radon.
Bästa sättet att skydda sig mot radonförgiftning är givetvis att du låter sanera ditt hus. Det är dock inget alla behöver och inget man bör göra innan man vet att huset verkligen är förgiftat. Du kan kontakta ett företag eller köpa in egen mätutrustning, så kan du ta reda på om du har för höga halter av radon i ditt hem. Dock bör du definitivt anlita ett kompetent företag för att göra själva saneringen. Det är inget man kan göra som privatperson.
Denna text kanske gjorde dig nyfiken och intresserad. Vill du kanske läsa mer om http://www.radonsanering.nu. Du kan hitta väldigt mycket information om du knappar in adressen www.radonsanering.nu. 

Related posts:

  1. Den som behöver köpa in en viss tjänst – exempelvis städning